۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تداوم بازداشت دو فعال سیاسی که خواستار استعفای خامنه‌ای هستند

جواد لعل‌ محمدی، فعال سیاسی و از امضا‌کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، که روز چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت در مشهد توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد، کماکان در مکانی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. نیروهای امنیتی همچنین همسر و دختر و خواهر این فعال سیاسی را برای چند ساعت بازداشت و سپس آزاد کردند. علاوه بر آقای لعل محمدی،‌ عباس واحدیان شاهرودی از امضاءکنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه ۱۰ شهریور در شهر انزلی بازداشت شده است. این دو فعال سیاسی از جمله ۱۴ فعال مدنی و سیاسی داخل ایران هستند که ۲۲ خرداد سال ۹۸ با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. اکثر نویسندگان این نامه‌ها زندانی شده و احکام سنگین قضایی دریافت کرده‌اند.

جواد لعل‌ محمدی، فعال سیاسی و از امضا‌کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، که روز چهارشنبه، ۱۰ اردیبهشت در مشهد توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد، کماکان در مکانی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. نیروهای امنیتی همچنین همسر و دختر و خواهر این فعال سیاسی را برای چند ساعت بازداشت و سپس آزاد کردند. علاوه بر آقای لعل محمدی،‌ عباس واحدیان شاهرودی از امضاءکنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه ۱۰ شهریور در شهر انزلی بازداشت شده است. این دو فعال سیاسی از جمله ۱۴ فعال مدنی و سیاسی داخل ایران هستند که ۲۲ خرداد سال ۹۸ با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری حکومت ایران و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. اکثر نویسندگان این نامه‌ها زندانی شده و احکام سنگین قضایی دریافت کرده‌اند.