۸ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تریبونال مردمی آبان ۹۸ – شادی صدر، فعال حقوق بشر و حقوقدان در روز سوم دادگاه، به عنوان شاهد حضور یافت

دادگاه شاهد دیگری را فراخواند که به دلیل مسائل امنیتی چهره‌ و صدایش فاش نشد. او گفت از افسران نیروی انتظامی در #اعتراضات #آبان۹۸ در #مریوان بوده و به دلیل دستور شلیک ندادن به نیروهای تحت امر خود، مورد‌ تعقیب قضایی قرار گرفته و به ۵ سال زندان محکوم شده است

دادگاه شاهد دیگری را فراخواند که به دلیل مسائل امنیتی چهره‌ و صدایش فاش نشد. او گفت از افسران نیروی انتظامی در #اعتراضات #آبان۹۸ در #مریوان بوده و به دلیل دستور شلیک ندادن به نیروهای تحت امر خود، مورد‌ تعقیب قضایی قرار گرفته و به ۵ سال زندان محکوم شده است