۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تریبونال مردمی آبان ۹۸ – شادی صدر در دادگاه با نشان دادن یک نمودار، درباره نقش رهبران جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان توضیح داد

دادگاه شاهد دیگری را فراخواند که به دلیل مسائل امنیتی چهره‌ و صدایش فاش نشد. او گفت از افسران نیروی انتظامی در #اعتراضات #آبان۹۸ در #مریوان بوده و به دلیل دستور شلیک ندادن به نیروهای تحت امر خود، مورد‌ تعقیب قضایی قرار گرفته و به ۵ سال زندان محکوم شده است

دادگاه شاهد دیگری را فراخواند که به دلیل مسائل امنیتی چهره‌ و صدایش فاش نشد. او گفت از افسران نیروی انتظامی در #اعتراضات #آبان۹۸ در #مریوان بوده و به دلیل دستور شلیک ندادن به نیروهای تحت امر خود، مورد‌ تعقیب قضایی قرار گرفته و به ۵ سال زندان محکوم شده است