۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تلاش امارات برای گسترش سریع روابط اقتصادی با هشت کشور؛ نامی از ایران نیست

امارات دومین شریک بزرگ اقتصادی ایران بعد از چین است اما در اظهارات مقامات امارات، نامی از ایران برده نشده است. سهم ایران از تجارت خارجی امارات اندک است.

امارات دومین شریک بزرگ اقتصادی ایران بعد از چین است اما در اظهارات مقامات امارات، نامی از ایران برده نشده است. سهم ایران از تجارت خارجی امارات اندک است.