۶ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تلاش مسئولان شرکت واحد برای جلوگیری از اعتراض رانندگان اتوبوس در تهران

مسئولان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با نگه داشتن برخی رانندگان اتوبوس در توقفگاه‌ها و ممانعت از کار کردن آنها سعی کردند در اعتراض سراسری رانندگان اتوبوس در تهران اختلال ایجاد کنند.

مسئولان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با نگه داشتن برخی رانندگان اتوبوس در توقفگاه‌ها و ممانعت از کار کردن آنها سعی کردند در اعتراض سراسری رانندگان اتوبوس در تهران اختلال ایجاد کنند.