۳۰ دی ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

«تلاش نهادهای امنیتی» برای نگهداری علی یونسی و امیرحسین مرادی در بند ۲۰۹ اوین

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید «تقاضای» نهاد امنیتی این بوده که علی یونسی و امیرحسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ بمانند.

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف می‌گوید «تقاضای» نهاد امنیتی این بوده که علی یونسی و امیرحسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ بمانند.