۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تهاجم روسیه به اوکراین؛ «بحران مواد غذایی» دامن کشورهای فقیر را می‌گیرد

تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در صادرات فراورده های کشاورزی اختلال ایجاد کرده و سبب افزایش قیمت جهانی مواد غذایی شده است.

تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در صادرات فراورده های کشاورزی اختلال ایجاد کرده و سبب افزایش قیمت جهانی مواد غذایی شده است.