۶ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تهران پرداخت نکردن بدهی‌ خود به سازمان ملل را به گردن تحریم‌ها انداخت

پس از اعلام رسمی دبیرکل سازمان ملل مبنی بر محروم شدن ایران از حق رأی به دلیل تأخیر طولانی در پرداخت بدهی‌ به این سازمان، جمهوری اسلامی ادعا کرد دلیل تأخیر تحریم‌های آمریکاست.

پس از اعلام رسمی دبیرکل سازمان ملل مبنی بر محروم شدن ایران از حق رأی به دلیل تأخیر طولانی در پرداخت بدهی‌ به این سازمان، جمهوری اسلامی ادعا کرد دلیل تأخیر تحریم‌های آمریکاست.