۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تولید واکسن اسپوتنیک در ایران «تا دو ماه آینده هم رخ نخواهد داد»

این خبر در حالی منتشر می‌شود که وزیر بهداشت ایران، در هفته‌های پایانی حضور در مسند این وزارتخانه، به شرکت دارویی نزدیک به خود رفته و از «اسپوتنیک ایرانی» رونمایی کرده است.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که وزیر بهداشت ایران، در هفته‌های پایانی حضور در مسند این وزارتخانه، به شرکت دارویی نزدیک به خود رفته و از «اسپوتنیک ایرانی» رونمایی کرده است.