۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تونس ۱۶۶ مهاجر را از دریا نجات داد، ۱۶ مهاجر غرق شدند

سخنگوی وزارت دفاع تونس می‌گوید مهاجران شامل ۶۵ مراکشی، ۶۲ بنگلادشی و ۱۵ مصری بودند که همگی آن‌ها بین ۱۵ تا ۴۸ سال دارند.

سخنگوی وزارت دفاع تونس می‌گوید مهاجران شامل ۶۵ مراکشی، ۶۲ بنگلادشی و ۱۵ مصری بودند که همگی آن‌ها بین ۱۵ تا ۴۸ سال دارند.