۲۸ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

جامعه ایران در دهه ۱۳۹۰؛ نابرابری بیشتر در کنار سفره کوچک‌تر

نگاه فریدون خاوند: داده‌های مراکز رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد بی‌تردید شکاف میان ثروتمندان و تهیدستان در جامعه به گونه‌ای سرسام‌آور افزایش یافته و ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند.

نگاه فریدون خاوند: داده‌های مراکز رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد بی‌تردید شکاف میان ثروتمندان و تهیدستان در جامعه به گونه‌ای سرسام‌آور افزایش یافته و ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند.