۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

جریمه ۶۰۷ میلیون دلار ایران در مناقشه قرارداد گازی با امارات

در پی شکایت شرکت «دانا گاز» امارات از عدم پای‌بندی ایران به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱، دادگاه بین‌المللی داوری شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرده است.

در پی شکایت شرکت «دانا گاز» امارات از عدم پای‌بندی ایران به قرارداد گازی سال ۲۰۰۱، دادگاه بین‌المللی داوری شرکت ملی نفت ایران را به پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار جریمه محکوم کرده است.