۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

جمع‌آوری ده‌ها هزار امضا برای آزادی جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی زندانی

متوسل شدن به تمام راه‌های سیاسی و دیپلماتیک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای آزادسازی جمشید شارمهد از جمله خواسته‌های امضاکنندگان این نامه از دولت آلمان عنوان شده است.

متوسل شدن به تمام راه‌های سیاسی و دیپلماتیک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی برای آزادسازی جمشید شارمهد از جمله خواسته‌های امضاکنندگان این نامه از دولت آلمان عنوان شده است.