۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

حاکم جدید امارات، ایران و اسلام‌گرایان را تهدیدی برای خلیج‌فارس می‌داند

باراک اوباما در کتاب خاطرات خود، ضمن توصیف شیخ محمد به ام‌بی‌زی، او را «باهوش‌ترین» رهبر خلیج فارس می‌خواند.

باراک اوباما در کتاب خاطرات خود، ضمن توصیف شیخ محمد به ام‌بی‌زی، او را «باهوش‌ترین» رهبر خلیج فارس می‌خواند.