۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

حباب وعده‌ها: وعده‌های هشت‌ساله‌ای که عملی نشد (۳)

رادیوفردا در مجموعه‌ای شش‌قسمتی وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ایران را بررسی کرده است. در بخش سوم از این مجموعه، موضوع تورم در دولت‌ها به‌خصوص در پایان دولت حسن روحانی بررسی شده است.

رادیوفردا در مجموعه‌ای شش‌قسمتی وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ایران را بررسی کرده است. در بخش سوم از این مجموعه، موضوع تورم در دولت‌ها به‌خصوص در پایان دولت حسن روحانی بررسی شده است.