۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

حقوق شهروندی | بازداشت ۷۹ عضو یک گروه گردشگری؛ محکومیت بازداشت و تهدید فعالان کارگری

بنا بر اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایران، طی روزهای گذشته ۷۹ عضو یک گروه گردشگری به اتهام «ترویج عرفان‌های کاذب نوظهور» بازداشت شدند.

بنا بر اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ایران، طی روزهای گذشته ۷۹ عضو یک گروه گردشگری به اتهام «ترویج عرفان‌های کاذب نوظهور» بازداشت شدند.