۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

حمایت فدراسیون اتحادیه‌های صنفی نفت و پتروشیمی عراق از اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران

فدراسیون اتحادیه‌های صنفی نفت و پتروشیمی عراق حمایت خود را از اعتصاب کارگران نفت ایران ابراز کرد و خواستار بهبود شرایط کار و معیشت آنان شد. حسن جمعه عواد‌، رئیس فدراسیون سندیکاهای نفت و پتروشیمی عراق،‌ با اشاره به تظاهرات و اعتصاب‌های کارگران نفت ایران نوشت: «کارگران در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند و ما اساساً از همه اعتراض‌های کارگران و با توجه به اتحادیه‌هایی که متعلق به آن‌ها هستند، حمایت می‌کنیم ... به رغم این‌که مقامات ایرانی از اتحادیه‌ها حمایت نمی‌کنند و آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند». او از دولت ایران خواست که مطالبات کارگران اعتصابی را برآورده کند و جنبش اتحادیه‌ای را در همه​ بخش‌ها به رسمیت بشناسد. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شاغل در ۶۶ شرکت در هشت استان ایران از روز ۲۹ خرداد اعتصاب کرده‌اند. این اعتصاب از حمایت‌های سندیکاها و تشکل های کارگری و صنفی در داخل و خارج از ایران برخوردار شده است.

فدراسیون اتحادیه‌های صنفی نفت و پتروشیمی عراق حمایت خود را از اعتصاب کارگران نفت ایران ابراز کرد و خواستار بهبود شرایط کار و معیشت آنان شد. حسن جمعه عواد‌، رئیس فدراسیون سندیکاهای نفت و پتروشیمی عراق،‌ با اشاره به تظاهرات و اعتصاب‌های کارگران نفت ایران نوشت: «کارگران در سخت‌ترین شرایط کار می‌کنند و ما اساساً از همه اعتراض‌های کارگران و با توجه به اتحادیه‌هایی که متعلق به آن‌ها هستند، حمایت می‌کنیم … به رغم این‌که مقامات ایرانی از اتحادیه‌ها حمایت نمی‌کنند و آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند». او از دولت ایران خواست که مطالبات کارگران اعتصابی را برآورده کند و جنبش اتحادیه‌ای را در همه​ بخش‌ها به رسمیت بشناسد. هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شاغل در ۶۶ شرکت در هشت استان ایران از روز ۲۹ خرداد اعتصاب کرده‌اند. این اعتصاب از حمایت‌های سندیکاها و تشکل های کارگری و صنفی در داخل و خارج از ایران برخوردار شده است.