۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

حمیدرضا اژدری، کودک-مجرم، با «خطر اعدام روبه‌رو است»

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید پرونده حمیدرضا اژدری، کودک-مجرم، به دلیل ایرادهای جدی از جمله سن حقیقی او در هنگام وقوع جرم انتسابی و «اعتراف اجباری تحت شکنجه» از نو بررسی شود.

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید پرونده حمیدرضا اژدری، کودک-مجرم، به دلیل ایرادهای جدی از جمله سن حقیقی او در هنگام وقوع جرم انتسابی و «اعتراف اجباری تحت شکنجه» از نو بررسی شود.