۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

حمید نوری، متهم کشتار ۶۷: بحث اعدام‌ها داستان ساختگی است 

حمید نوری در اولین جلسه دفاعیات خود در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد مدعی شد که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده است.

حمید نوری در اولین جلسه دفاعیات خود در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد مدعی شد که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده است.