۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

حکم ۱۰سال زندان عباس واحدیان شاهرودی از امضاکنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای قطعی شد

حکم ۱۰ سال حبس عباس واحدیان شاهرودی، معلم، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی که از اوایل شهریور ماه تحت بازداشت است، قطعی شده است.

حکم ۱۰ سال حبس عباس واحدیان شاهرودی، معلم، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال برای استعفای رهبر جمهوری اسلامی که از اوایل شهریور ماه تحت بازداشت است، قطعی شده است.