۶ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

حکم ۱۲ سال زندان و ضبط ملک شخصی «به اتهام همکاری» با سازمان مجاهدین خلق

سه نفر به اتهام «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران» از سوی دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۱۲ سال حبس و ضبط ملک شخصی یکی از آن‌ها محکوم شدند.

سه نفر به اتهام «همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران» از سوی دادگاه انقلاب تهران در مجموع به ۱۲ سال حبس و ضبط ملک شخصی یکی از آن‌ها محکوم شدند.