۶ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

خامنه‌ای پس از دریافت «واکسن ایرانی کرونا»: واکسن خارجی هم ایرادی ندارد

وب‌سایت رهبر جمهوری اسلامی عکس‌هایی منتشر کرده که علی خامنه‌ای را در حال زدن واکسن نشان می‌دهد و توضیح داده است که او روز جمعه «دُز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت» کرده است.

وب‌سایت رهبر جمهوری اسلامی عکس‌هایی منتشر کرده که علی خامنه‌ای را در حال زدن واکسن نشان می‌دهد و توضیح داده است که او روز جمعه «دُز اول واکسن کوو ایران برکت را دریافت» کرده است.