۲۸ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

خبرگزاری صدای افغان از انتخاب رهبر شورای حکومتی طالبان خبر داد

پیش از این مقامات طالبان گفته بودند در صدد تشکیل دولتی فراگیر هستند. ولی رهبران این گروه تاکید کرده‌اند که زنان نقشی در این دولت نخواهند داشت.

پیش از این مقامات طالبان گفته بودند در صدد تشکیل دولتی فراگیر هستند. ولی رهبران این گروه تاکید کرده‌اند که زنان نقشی در این دولت نخواهند داشت.