۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

خزانه‌داری کل: فقط یک سوم بودجه ۱۴۰۰ اجرایی و ۹ درصد درآمد نفتی محقق شده است

بودجه عمومی ایران در سال ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی ۵۰ درصدی معادل ۴۶۴ هزار میلیارد تومان مواجه شده است که دولت بخشی از این کسری را با استقراض تامین کرده است.

بودجه عمومی ایران در سال ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی ۵۰ درصدی معادل ۴۶۴ هزار میلیارد تومان مواجه شده است که دولت بخشی از این کسری را با استقراض تامین کرده است.