۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

خسارت «۱۲ هزار میلیارد تومان» به کشاورزی خوزستان در اثر خشکسالی

مدیر جهاد کشاورزی شادگان می‌گوید در تنش آبی که با آن مواجه هستیم ۷۵۰۰ نخل در شادگان تلف شده‌اند و اگر شرایط تامین آب مناسب نباشد باید گفت همه نخیلات شادگان در معرض نابودی هستند.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان می‌گوید در تنش آبی که با آن مواجه هستیم ۷۵۰۰ نخل در شادگان تلف شده‌اند و اگر شرایط تامین آب مناسب نباشد باید گفت همه نخیلات شادگان در معرض نابودی هستند.