۱ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

خشکسالی کم‌سابقه پنج سد استان گلستان را خشکاند

در نتیجۀ خشکسالی‌های پی‌درپی، استان گلستان یکی از خشک‌ترین سال‌های آبیِ پنجاه سال اخیر را پشت سر گذاشت و با خشکیدگی کامل پنج سد استان، تأمین آب شرب مردم نیز با مشکل مواجه شده است.

در نتیجۀ خشکسالی‌های پی‌درپی، استان گلستان یکی از خشک‌ترین سال‌های آبیِ پنجاه سال اخیر را پشت سر گذاشت و با خشکیدگی کامل پنج سد استان، تأمین آب شرب مردم نیز با مشکل مواجه شده است.