۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دادستان کل اوکراین پوتین را «جنایتکار جنگی اصلی قرن بیست و یکم» لقب داد

دادستان کل اوکراین گفت کشورش آماده است هنگام محاکمه، شواهد و مدارک قاطعی را علیه متهمان به دادگاه عرضه کنند؛ شواهد و مدارکی که شرکت در قتل، شکنجه، و غارت شهرها را ثابت می‌کند.

دادستان کل اوکراین گفت کشورش آماده است هنگام محاکمه، شواهد و مدارک قاطعی را علیه متهمان به دادگاه عرضه کنند؛ شواهد و مدارکی که شرکت در قتل، شکنجه، و غارت شهرها را ثابت می‌کند.