۱۱ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دادگاه انقلاب سیاوش سبحانیان، شهروند بهایی، را به دو سال زندان محکوم کرد

نیروهای امنیتی در تابستان ۱۳۹۸ سیاوش سبحانیان را به دلیل «پیگیری موضوع نبش قبر یک شهروند بهایی» بازداشت کردند.

نیروهای امنیتی در تابستان ۱۳۹۸ سیاوش سبحانیان را به دلیل «پیگیری موضوع نبش قبر یک شهروند بهایی» بازداشت کردند.