۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به «جنایات» سال ۹۸ در لندن آغاز شد

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان روز چهارشنبه، ۱۹ آبان، در لندن آغاز شد. ۴۵ شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد و شهادتنامه ۱۲۰ نفر به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است.

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان روز چهارشنبه، ۱۹ آبان، در لندن آغاز شد. ۴۵ شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد و شهادتنامه ۱۲۰ نفر به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است.