۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دادگاه متهم کشتار ۶۷؛ حمید نوری روایت شاکیان درباره هویتش در زندان را تایید کرد

حمید نوری در اولین جلسه دفاعیات خود در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد مدعی شد که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده است.

حمید نوری در اولین جلسه دفاعیات خود در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد مدعی شد که از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده است.