۸ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دادگاه کیوان امام‌وردی با پنج شاکی «آبان‌ماه» برگزار می‌شود

دادگاه کیوان امام‌وردی متهم به ده‌ها مورد «تجاوز به عنف»، پس از دو بار لغو شدن طی دو ماه گذشته قرار است روز ۲۳ آبان برگزار شود.

دادگاه کیوان امام‌وردی متهم به ده‌ها مورد «تجاوز به عنف»، پس از دو بار لغو شدن طی دو ماه گذشته قرار است روز ۲۳ آبان برگزار شود.