۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دبیرکل خانه پرستار ایران: بیش از ۵۰ درصد کادر پرستاری کشور دچار اختلالات روانی هستند

دبیرکل خانه پرستار می‌گوید این پژوهش نشان می‌دهد شیوع اختلالات روانی در میان بعضی پرستاران تعدادی از بیمارستان‌ها به گونه‌ای است که نمی‌توان مسئولیت بیماران را به آن‌ها واگذار کرد.

دبیرکل خانه پرستار می‌گوید این پژوهش نشان می‌دهد شیوع اختلالات روانی در میان بعضی پرستاران تعدادی از بیمارستان‌ها به گونه‌ای است که نمی‌توان مسئولیت بیماران را به آن‌ها واگذار کرد.