۵ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی: رد فرضیه سرایت ویروس کرونا از آزمایشگاه زودهنگام بود

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی از پکن خواست تا بیشتر شفاف‌سازی کند و به ویژه در رابطه با اطلاعات و داده‌های خام مربوط به روزهای اولیه شیوع این بیماری همکاری کند.

دبیرکل سازمان بهداشت جهانی از پکن خواست تا بیشتر شفاف‌سازی کند و به ویژه در رابطه با اطلاعات و داده‌های خام مربوط به روزهای اولیه شیوع این بیماری همکاری کند.