۳ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

درخواست از سازمان‌های بین‌المللی برای مداخله در «قتل افسارگسیخته» معترضان زندانی

شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی در روند «افسارگسیخته» قتل شهروندان معترض در زندان‌های ایران شدند.

شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران خواستار مداخله سازمان‌های بین‌المللی در روند «افسارگسیخته» قتل شهروندان معترض در زندان‌های ایران شدند.