۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

درخواست مجدد جمعی از کنشگران سیاسی و وکلای دادگستری برای لغو مصوبه شورای امنیت ملی

جمعی از کنشگران سیاسی، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و وکلایشان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضاییه، نسبت به اعمال رویه‌های غیرمتعارف و سلیقه‌ای از سوی مقامات قضایی هشدار دادند.

جمعی از کنشگران سیاسی، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و وکلایشان با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضاییه، نسبت به اعمال رویه‌های غیرمتعارف و سلیقه‌ای از سوی مقامات قضایی هشدار دادند.