۲ بهمن ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

درگیری و تنش در نخستین جلسه پارلمان جدید عراق

نخستین جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس مجلس با تنش همراه بود و ائتلاف‌های «صدر» و «چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه» که گروه‌های عمدتا مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، با هم درگیر شدند. اعضای «ائتلاف صدر» به رهبری مقتدی صدر، روحانی بانفوذ عراق، روز یکشنبه ۱۹ دی با کفن وارد مجلس شدند. جریان «صدر» در انتخابات سه ماه پیش با اتخاذ مواضع ناسیونالیستی، راه خود را از شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران جدا کرد و با کسب ۷۳ کرسی پارلمان در صدر قرار گرفت. ائتلاف صدر روز یکشنبه فهرستی ۷۶ نفره به‌عنوان «اکثریت مجلس» تسلیم محمود المشهدانی رئیس موقت مجلس، کرد. ائتلاف «چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه» نیز یک فهرست ۸۸ نفره به المشهدانی داد که بعد از این اقدام، فضای مجلس عراق دچار تنش شد. آقای المشهدانی ۷۱ ساله سنی مذهب، به‌عنوان مسن‌ترین نماینده مجلس، روز یکشنبه موقتا کرسی ریاست مجلس را در دست داشت، اما افزایش کشمکش‌ها منجر به وخامت حال و انتقال او به بیمارستان شد. بعد از مدتی وقفه، نشست مجلس عراق به ریاست خالد الدراجی از سر گرفته شد اما گزارش‌ها حاکی است که از ۳۲۵ نماینده حاضر در مجلس، تنها ۲۰۵ نمای..

نخستین جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس مجلس با تنش همراه بود و ائتلاف‌های «صدر» و «چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه» که گروه‌های عمدتا مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، با هم درگیر شدند. اعضای «ائتلاف صدر» به رهبری مقتدی صدر، روحانی بانفوذ عراق، روز یکشنبه ۱۹ دی با کفن وارد مجلس شدند. جریان «صدر» در انتخابات سه ماه پیش با اتخاذ مواضع ناسیونالیستی، راه خود را از شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران جدا کرد و با کسب ۷۳ کرسی پارلمان در صدر قرار گرفت. ائتلاف صدر روز یکشنبه فهرستی ۷۶ نفره به‌عنوان «اکثریت مجلس» تسلیم محمود المشهدانی رئیس موقت مجلس، کرد. ائتلاف «چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه» نیز یک فهرست ۸۸ نفره به المشهدانی داد که بعد از این اقدام، فضای مجلس عراق دچار تنش شد. آقای المشهدانی ۷۱ ساله سنی مذهب، به‌عنوان مسن‌ترین نماینده مجلس، روز یکشنبه موقتا کرسی ریاست مجلس را در دست داشت، اما افزایش کشمکش‌ها منجر به وخامت حال و انتقال او به بیمارستان شد. بعد از مدتی وقفه، نشست مجلس عراق به ریاست خالد الدراجی از سر گرفته شد اما گزارش‌ها حاکی است که از ۳۲۵ نماینده حاضر در مجلس، تنها ۲۰۵ نماینده باقی ماندند و بقیه اجلاس را ترک کردند. گزارش‌های بعدی حاکی است که سرانجام در این نشست، محمد حلبوسی در پست ریاست پارلمان ابقا شد. او ۲۰۰ رای موافق نمایندگان مجلس را کسب کرد. انتظار می‌رود رئیس‌جمهوری کشور از ائتلاف صدر که برنده انتخابات شده است، بخواهد تا دولت جدید را تشکیل دهد.‎ در انتخابات پارلمانی اخیر، ائتلاف الفتح وابسته به حشد الشعبی که مورد حمایت ایران است، با شکستی چشمگیر، فقط ۱۷ کرسی به‌دست آورد. این گروه در پارلمان قبلی ۴۸ کرسی در اختیار داشت. با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری فرانسه و رادیو فردا/د.خ/ک.ر