۲۹ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

در بند زنان زندان بوشهر چه می‌گذرد؟

سپیده قلیان از بند زنان زندان مرکزی بوشهر به عنوان «جایی که نزدیک آخر دنیا است» نام برده و گزارشی تکان‌دهنده از شکنجه‌ها، بدرفتاری‌ها و شرایط نگهداری زنان زندانی منتشر کرده است.

سپیده قلیان از بند زنان زندان مرکزی بوشهر به عنوان «جایی که نزدیک آخر دنیا است» نام برده و گزارشی تکان‌دهنده از شکنجه‌ها، بدرفتاری‌ها و شرایط نگهداری زنان زندانی منتشر کرده است.