۶ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

در روز آخر پایان مهلت پیمان نظارتی، آژانس همچنان منتظر ایران است

مهلت توافق برای ادامه کار دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات اتمی ایران امروز پنج‌شنبه به پایان می‌رسد، اما ایران هنوز پاسخ آژانس را در مورد تمدید توافق نداده است.

مهلت توافق برای ادامه کار دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تأسیسات اتمی ایران امروز پنج‌شنبه به پایان می‌رسد، اما ایران هنوز پاسخ آژانس را در مورد تمدید توافق نداده است.