۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

در پی تحولات افغانستان، اروپا «به دنبال تقویت نظامی خود خواهد بود»

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با اعلام برگزاری یک نشست دفاعی اروپایی گفت که با سقوط دولت تحت حمایت آمریکا در افغانستان، اروپا از این پس به دنبال افزایش ظرفیت نظامی خود خواهد بود.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با اعلام برگزاری یک نشست دفاعی اروپایی گفت که با سقوط دولت تحت حمایت آمریکا در افغانستان، اروپا از این پس به دنبال افزایش ظرفیت نظامی خود خواهد بود.