۵ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ده‌ها تشکل کارگری در جهان از کارگران اعتصابی نفت ایران حمایت کردند

ده‌ها سندیکا،‌ اتحادیه، ‌فدراسیون و کنفدراسیون کارگری در جهان، در بیانیه مشترکی، از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، ‌گاز و پتروشیمی ایران حمایت کردند.

ده‌ها سندیکا،‌ اتحادیه، ‌فدراسیون و کنفدراسیون کارگری در جهان، در بیانیه مشترکی، از اعتصاب هزاران کارگر پیمانکاری و پروژه‌ای نفت، ‌گاز و پتروشیمی ایران حمایت کردند.