۱۴ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ده لیتر سهمیه بنزین اضافه برای «جبران» خسارت حمله سایبری به سامانه سوخت

وزارت نفت ایران برای «جبران» خسارت ناشی از حمله سایبری اخیر به کل سامانه هوشمند سوخت در کشور، برای خودروهای شخصی ده لیتر سهمیه «جبرانی» در نظر گرفت.

وزارت نفت ایران برای «جبران» خسارت ناشی از حمله سایبری اخیر به کل سامانه هوشمند سوخت در کشور، برای خودروهای شخصی ده لیتر سهمیه «جبرانی» در نظر گرفت.