۲ آبان ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دور جدید اعتصاب کارگران هفت‌تپه برای دهمین روز ادامه یافت

اعتصاب کارگران صنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان، پنج‌شنبه ۱۵ مهر در مقابل فرمانداری این شوش برای دهمین روز ادامه یافت. به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب‌کنندگان خواستار پرداخت حقوق‌های معوقه، تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات، و پایان دادن به پرونده قضایی وکیل کارگران هفت‌تپه هستند. در روزهای پیشین نیز اعتصاب کارگران صنعت نیشکر هفت‌تپه با راهپیمایی پرشمار در این شهر همراه بود. پیش‌تر، به دنبال تشکیل پرونده علیه فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران هفت‌تپه و برگزاری جلسه دادگاه برای او،‌ هفت سندیکا و اتحادیه کارگری و صنفی با انتشار بیانیه‌ای، محاکمه این وکیل دادگستری را محکوم کردند. خانم زیلابی پیش از این وکالت برخی از فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر کارگران هفت‌تپه را بر عهده داشته و در پی این وکالت‌ها با تشکیل پرونده قضایی روبه‌رو شد.

اعتصاب کارگران صنعت نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان، پنج‌شنبه ۱۵ مهر در مقابل فرمانداری این شوش برای دهمین روز ادامه یافت. به گزارش کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب‌کنندگان خواستار پرداخت حقوق‌های معوقه، تعیین تکلیف فوری مدیریت شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران فصلی و بخش دفع آفات، و پایان دادن به پرونده قضایی وکیل کارگران هفت‌تپه هستند. در روزهای پیشین نیز اعتصاب کارگران صنعت نیشکر هفت‌تپه با راهپیمایی پرشمار در این شهر همراه بود. پیش‌تر، به دنبال تشکیل پرونده علیه فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران هفت‌تپه و برگزاری جلسه دادگاه برای او،‌ هفت سندیکا و اتحادیه کارگری و صنفی با انتشار بیانیه‌ای، محاکمه این وکیل دادگستری را محکوم کردند. خانم زیلابی پیش از این وکالت برخی از فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی، علی نجاتی و دیگر کارگران هفت‌تپه را بر عهده داشته و در پی این وکالت‌ها با تشکیل پرونده قضایی روبه‌رو شد.