۵ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دور جدید مذاکرات غیررسمی ایران و عربستان احتمالا در عمان برگزار می‌شود

سوران خاطری، گزارشگر بخش فارسی صدای آمریکا از اربیل - چند تن از مقامات عمان بە نشریه «عرب ویکلی» گفتەاند کە دیدار روز دوشنبە فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجە عربستان سعودی، از آن کشور بە احتمال زیاد بە انتقال محل مذاکرات غیررسمی ایران و عربستان از بغداد بە مسقط مربوط می‌شود. مقامات عمان ابراز امیدواری کرده‌اند کە این دیپلماسی فعال مسقط، همانند تلاش‌های گذشتە عمان کە بە توافق هستەای انجامید، این بار نیز نتیجە خوبی داشتە باشد. بە گزارش عرب ویکلی، هیاتی از سازمان امنیت کشور عمان نیز با مقامات حوثی‌های یمن گفتگو کردەاند. بە گفتە مقامات امنیتی عمان، «هم‌زمان با میانجیگری برای برقراری صلح میان حوثی‌ها و دولت یمن، عمان تلاش می‌کند کە دیدگاەهای ایران و عربستان را بە هم نزدیک کند.» دور اول مذاکرات غیررسمی ایران و عربستان فروردین گذشته در بغداد آغاز شد. این دو کشور دی ماە ۹۴ پس از حملە بە سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند. تلاش کشورهای منطقە برای کاهش تنش میان تهران و ریاض با مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هستەای در وین همزمان شده است، و..

سوران خاطری، گزارشگر بخش فارسی صدای آمریکا از اربیل – چند تن از مقامات عمان بە نشریه «عرب ویکلی» گفتەاند کە دیدار روز دوشنبە فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجە عربستان سعودی، از آن کشور بە احتمال زیاد بە انتقال محل مذاکرات غیررسمی ایران و عربستان از بغداد بە مسقط مربوط می‌شود.

مقامات عمان ابراز امیدواری کرده‌اند کە این دیپلماسی فعال مسقط، همانند تلاش‌های گذشتە عمان کە بە توافق هستەای انجامید، این بار نیز نتیجە خوبی داشتە باشد.

بە گزارش عرب ویکلی، هیاتی از سازمان امنیت کشور عمان نیز با مقامات حوثی‌های یمن گفتگو کردەاند.

بە گفتە مقامات امنیتی عمان، «هم‌زمان با میانجیگری برای برقراری صلح میان حوثی‌ها و دولت یمن، عمان تلاش می‌کند کە دیدگاەهای ایران و عربستان را بە هم نزدیک کند.»

دور اول مذاکرات غیررسمی ایران و عربستان فروردین گذشته در بغداد آغاز شد. این دو کشور دی ماە ۹۴ پس از حملە بە سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد روابط دیپلماتیک خود را قطع کردند.

تلاش کشورهای منطقە برای کاهش تنش میان تهران و ریاض با مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هستەای در وین همزمان شده است، و برخی از کارشناسان با اشاره به جنگ نیابتی ایران با عربستان در یمن می‌گویند کلید صلح میان ریاض و حوثی‌ها در تهران است.