۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

«دوسالانه ونیز» در تسخیر زنان؛ خبری از غرفه ملی ایران نیست

برای نخستین بار در تاریخ ۱۲۷ ساله «دوسالانه ونیز» یا «بینال ونیز»، قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نمایشگاه هنر معاصر جهان با حضور اکثریت هنرمندان زن و ناسازگار با جنسیت، تحت سرپرستی سیسیلیا آلِمانی برگزار می‌شود.

برای نخستین بار در تاریخ ۱۲۷ ساله «دوسالانه ونیز» یا «بینال ونیز»، قدیمی‌ترین و مهم‌ترین نمایشگاه هنر معاصر جهان با حضور اکثریت هنرمندان زن و ناسازگار با جنسیت، تحت سرپرستی سیسیلیا آلِمانی برگزار می‌شود.