۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دوچرخه‌سواری زنان در مشهد؛ از راه دراز راه‌اندازی تا دستور کوتاه ممنوعیت

تیر امسال به درخواست نهاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مشهد، جلساتی در دادستانی این شهر تشکیل و صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که یکی از مصوبات آن ممنوعیت استفادهٔ زنان از دوچرخه‌های بایدو بود.

تیر امسال به درخواست نهاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مشهد، جلساتی در دادستانی این شهر تشکیل و صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که یکی از مصوبات آن ممنوعیت استفادهٔ زنان از دوچرخه‌های بایدو بود.