۸ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

«دو برابر» شدن جمعیت زیر خط فقر در ایران طی سه سال

فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، گفته است که «نظام پایش ما دچار فلج مغزی شده و شاید بدیهی‌ترین چیزها را نمی‌بیند».

فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، گفته است که «نظام پایش ما دچار فلج مغزی شده و شاید بدیهی‌ترین چیزها را نمی‌بیند».