۳۱ شهریور ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دو فعال سیاسی و مدنی دیگر در ایران بازداشت شدند

عباس واحدیان شاهرودی از امضاکنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی و امیرعباس آزرم‌وند، خبرنگار اقتصادی و فعال کارگری، روز چهارشنبه بازداشت شدند.

عباس واحدیان شاهرودی از امضاکنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی و امیرعباس آزرم‌وند، خبرنگار اقتصادی و فعال کارگری، روز چهارشنبه بازداشت شدند.