۶ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دیدبان حقوق بشر: رفتاری که با پیام درفشان در حبس شد باعث افزایش نگرانی از وضع بقیه زندانی‌ها است

«در طول سه سال گذشته، موارد متعددی از موارد محتمل بی‌اعتنایی و عدم دسترسی زندانیان به پزشک و درمان و بر اثر آن، آسیب جدی به افراد بازداشتی گزارش شده است.»

«در طول سه سال گذشته، موارد متعددی از موارد محتمل بی‌اعتنایی و عدم دسترسی زندانیان به پزشک و درمان و بر اثر آن، آسیب جدی به افراد بازداشتی گزارش شده است.»