۸ آذر ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دیدبان حقوق بشر: محدودیت‌های اقتصادی علیه افغانستان برای جلوگیری از قحطی گسترده باید فورا تعدیل شود

سازمان دید‌بان حقوق بشر پیشنهاد داده است که دولت‌ها، سازمان ملل، بانک جهانی و طالبان به توافقی در زمینه دسترسی بانک مرکزی افغانستان به سیستم بانکی بین‌المللی دست یابند.

سازمان دید‌بان حقوق بشر پیشنهاد داده است که دولت‌ها، سازمان ملل، بانک جهانی و طالبان به توافقی در زمینه دسترسی بانک مرکزی افغانستان به سیستم بانکی بین‌المللی دست یابند.