۴ مرداد ۱۴۰۰

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: اتوبوس خبرنگاران وی‌آی‌پی بود؛ روزنامه دولت: اتوبوس نقص فنی داشت

رئیس سازمان محیط زیست ایران می‌‌گوید که اتوبوس خبرنگاران محیط زیست، «وی آی پی» بوده، روزنامه ایران تایید می‌کند که راننده به نامناسب بودن اتوبوس و نقص فنی اتوبوس اذعان داشته است.

رئیس سازمان محیط زیست ایران می‌‌گوید که اتوبوس خبرنگاران محیط زیست، «وی آی پی» بوده، روزنامه ایران تایید می‌کند که راننده به نامناسب بودن اتوبوس و نقص فنی اتوبوس اذعان داشته است.